Un mesaj pentru “Cafeaua de dimineață – Nicolae Magiar – 02.12.2023

 1. PREFAȚĂ

  După cum atestă documentele vremii, la sfârșitul secolului al XlX – lea şi începutul secolului al XX-lea, progresul învățământului românesc a fost influenţat puternic de apariţia a două instituţii: Casa Şcoalelor, înfiinţată în 1896 de Petru Poni, ministrul învățământului de atunci și Casa Corpului Didactic, înfiinţată în 1902 de Spini Haret, recunoscut prin măsurile sale reformatoare în calitate de ministru al învățământului, sub titulatura iniţială de Casa de Economie, Credit şi Ajutor a Corpului Didactic. Legea pentru aprobarea acestei instituţii a fost votată în Senat la 19 decembrie 1902 şi în Adunarea deputaţilor din 20 ianuarie 1903, cu majoritate de voturi şi publicată în Monitorul Oficial nr. 4 din februarie 1903. După câteva luni, Casa de Economie, Credit şi Ajutora Corpului Didactic, devine Casa Corpului Didactic Bucureşti. Astfel de înfăptuiri s-au multiplicat în întreaga ţară, dovadă fiind impunătoarele edificii din municipiul Bucureşti şi din judeţele Galaţi, Prahova, Iaşi şi altele care dăinuie şi astăzi. În anul 1946 Casa Corpului Didactic, ca instituţie, a fost desfiinţată, patrimoniul s-a risipit, iar sediile au primit altă destinaţie.
  După anul 1964 s-a produs un oarecare dezgheţ în cultura românească şi în aceste condiţii, prin Legea nr. 6/1969 privind Statutul personalului didactic, se reînfiinţează Casa Corpului Didactic la nivelul tuturor judeţelor ţării ca: ( Art.2 ) «instituţie cu caracter metodic din învăţământul de cultură generală, profesional şi tehnic ». În data de 16 septembrie 1971, prin Ordinul ministrului nr. 10.937 se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Casei Corpului Didactic. Începând cu data de 15 septembrie 1986, în mod abuziv, prin Ordinul ministrului nr. 9802/8 octombrie 1986, Casele Corpului Didactic îşi încheie activitatea fără justificare.
  Începând cu 15 ianuarie 1990, Casele Corpului Didactic îşi reiau activitatea, prin Ordinul ministrului nr. 9867/20 martie 1990, ca instituţii judeţene de resurse, inovaţie şi expertiză, promotoare ale mişcării pentru reformă, centre de documentare şi informare, de perfecţionare şi dezvoltare profesională şi personală.
  La iniţiativa Ministerului Educaţiei şi Cercetării, centenarul a fost sărbătorit la Iaşi printr-o Conferinţă Naţională a directorilor Caselor Corpului Didactic, care şi-a propus să marcheze rolul şi locul, ca instituţie, al Casei Corpului Didactic, în cadrul reformei calitative a învățământului românesc aflat într-o continuă transformare. Astfel, în zilele de 18-19 octombrie 2002, în frumosul târg al Iașilor inundat de soare, împodobit de culorile toamnei şi de atmosfera de sărbătoare, în cadrul Conferinţei Naţionale a directorilor Caselor Corpului Didactic a avut loc un cvartet de premiere:
  • centenarul existenţei instituţiei;
  • lansarea monografiei: Casa Corpului Didactic – Centenar şi a CD-ului aniversar Casa Corpului Didactic 1902-2002;
  • lansarea revistei Caselor Corpului Didactic Didactica Nova XXI;
  • prezentarea raportului de activitate al Caselor Corpului Didactic.
  Centenarul existenţei a fost şi un bun prilej de vernisare a expoziţiei cu realizări editoriale şi Oferte de programe şi activităţi ale Caselor Corpului Didactic.
  Orice moment aniversar are totdeauna valoarea sa şi aduce în actualitate memoria valorilor şi experienţelor, dar acest moment a marcat şi un nou pas în activitatea Caselor Corpului Didactic în ceea ce priveşte aducerea în actualitate a sintagmei «reforma acum şi aici înseamnă reforma asumată».
  «Dincolo de istorie, aşa cum afirma în mesajul său d-l prof. univ. dr. Ioan Neacşu – director general al Direcţiei Generale Evaluare, Prognoze şi Dezvoltate din cadrul Ministerul Educaţiei şi Cercetării – rămâne vocaţia afirmării principiului formator şi formativ în aceste instituţii».
  Cu câteva sincope în activitatea lor, ameninţate mereu cu dezarmantul «a fi sau a nu fi», Casele Corpului Didactic au găsit de fiecare dată energia necesară în entuziasmul şi disponibilitatea pentru voluntariat a oamenilor săi, identificaţi de cele mai multe ori cu instituţia, instituţie dedicată cu trup şi suflet oamenilor şcolii, devenind în timp o simfonie coerentă a continuumului dezvoltării personale şi profesionale a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar.
  Dintotdeauna timpul, în trecerea sa, zideşte în noi şi in afara noastră. El a zidit şi in instituţiile noastre valoare, iar valoarea nu are vârstă, ea există în timp şi dincolo de el. Chiar şi numai vârsta Casei Corpului Didactic certifică importanţa şi rolul său. Casa Corpului Didactic împlineşte acum, mai mult ca oricând, nevoia de modele şi de formare continuă, aducând în actualitate experienţele de bună practică, promovând metode moderne validate de valori adăugate în timp. Şansele îmbogăţirii valorilor adăugate pe linia eficienţei şi calităţii stau în ispita unei noi deveniri şi redeveniri: de la statutul de casă firească în casa pentru toţi oamenii şcolii, care să asigure şanse egale, eficacitate practică şi performanţă în educație și formare.
  Monografia editată cu prilejul aniversării centenarului prezintă cele trei etape importante din viaţa Casei Corpului Didactic:
  1. Geneza ( 1902 -1948 ) ;
  2. Consolidarea (1969 -1986 ) ;
  3. Asumarea (1990 – 2002) și aș adăuga eu…
  4. Dezvoltare (2002 – 2022), prin implicarea în derularea unor proiecte naționale și europene.
  Lansarea revistei proprii a Caselor Corpului Didactic, Didactica Nova XXI, a scos în evidenţă ceea ce se aşteaptă în paginile ei:
  – o revistă — adevărat forum pentru dezbateri, acţiune şi reacţiune producătoare de soluţii şi rezultate;
  – o revistă care să domine prin spiritul şi tonul său ales, care să proteze competenţe afirmate, deschisă la experienţele didactice;
  – o revistă marcată de aria preuniversitarului, fără a exclude conexiunile cu universitarul şi universitatea.
  Prin activitățile organizate de C. C.D. de-a lungul anilor a reieșit faptul că «acolo unde cineva se dedică unui scop, acolo creşte ceva» şi a faptului că putem trăi frumos atunci când mai avem ceva de descoperit în şi prin formare. Din acest punct de vedere, în perioada de asumare (1990-2002), vocea Casei Corpului Didactic s-a auzit în teritoriu, iar ecoul ei vine să confirme că în instituţia C.C.D. formarea continuă este un perpetuum continuu.
  Înființata în anul 1971, Casa Corpului Didactic Caraş-Severin și-a dezvoltat atribuțiile, prioritare fiind în acest sens seturile de nevoi ale cadrelor didactice din unităţile şcolare ale judeţului, asumarea cerinţelor de calitate ale Inspectoratului Școlar Județean și ale Ministerului Educației si Cercetării.
  Reînfiinţată apoi, după o întrerupere nejustificată a activității, în 1990 prin Nota Telefonică nr. 21/04.01.1990 şi Adresa nr. 9867/20.03.1990 ale Ministerului Învăţământului şi Dispoziţia nr.11/12.03.1990 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Caraş-Severin, Casa Corpului Didactic este unitate conexă a învăţământului preuniversitar, care funcţionează în fiecare judeţ, în baza prevederilor Legii învăţământului nr.84/1995 republicată şi a Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic.
  Casa Corpului Didactic are ca obiectiv principal organizarea activităţii de formare continuă şi a activităţilor cu caracter ştiinţific, metodic şi cultural pentru personalul din învăţământul preuniversitar în conformitate cu prevederile art. 162 (1) din Legea învăţământului nr. 84/1995 republicată.
  CASA CORPULUI DIDACTIC CARAŞ-SEVERIN a devenit un loc deschis spre inovaţie şi expertiză, accesibil tuturor cadrelor didactice din judeţ, a devenit « epicentrul » spre care converg şi dinspre care iradiază :
  • competenţa şi aspiraţia la excelenţă,
  • imaginaţia şi creativitatea în acţiune,
  • potenţialul individual şi eforturile devenirii personale şi…
  …Toate acestea având în minte şi în suflet COPILUL şi accesul acestuia la o educaţie pentru toţi şi pentru fiecare.
  SEMINARUL “DIDACTICA INTERNAŢIONAL” derulat în județul nostru a devenit în timp simbolul emblematic al învăţământului din Banatul Montan. Aşa cum în majoritatea ţărilor Uniunii Europene, „exerciţiile de viziune” asupra problemelor educaţiei, însoţite de ample dezbateri publice şi de implicarea autentică a unui număr mare şi variat de actori sociali, reprezintă realităţi obişnuite, seminarul nostru „Didactica Internaţional” a fost, din acest punct de vedere, un proiect viabil iniţiat încă din 1992, la Liceul Pedagogic „C. D. Loga” din Caransebeș, de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Caraş-Severin, Casa Corpului Didactic şi Departamentul pentru Învăţământ al Landului Steiermark din Austria, cu sprijinul Consiliul Judeţean Caraş-Severin în calitate de coorganizator şi în parteneriat cu Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa.
  Seminarul Didactica a fost conceput încă de la prima ediţie ca un forum internaţional pentru dezbaterea celor mai actuale probleme ale educaţiei şi învăţământului, care a reunit de-a lungul anilor reprezentanţi ai învăţământului din ţări europene şi chiar din Statele Unite ale Americii, devenind astfel simbolul emblematic al învăţământului din Banatul Montan, în cadrul activităţilor de formare continuă a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar.
  Temele impuls propuse de-a lungul anilor au fost adevărate provocări care au supus dezbaterii cele mai actuale demersuri care vizează didactica modernă, educaţia ca un sector de interes public, formarea cadrelor didactice, aducând în actualitate practicile de succes din România, din Europa şi nu numai, fără de care schimbarea de mentalitate nu ar fi posibilă. Abordările temelor impuls propuse şi dezvoltarea acestora de-a lungul celor 25 ediţii, a devenit o adevărată tribună de dezbatere a problemelor educaţiei şi învăţământului din perspectiva standardelor europene.
  De un deosebit interes s-au bucurat CURSURILE DE FORMARE MANAGERIALĂ ORGANIZATE DE C. C. D. CARAȘ-SEVERIN ÎN PARTENERIAT CU DEPARTAMENTUL PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT AL LANDULUI STEIERMARK – AUSTRIA, în perioada 1999 – 2006:
  Reşiţa, 07-09.10.1999 „Calitatea managementului şi a educaţiei”
  Reşiţa, 25-27.09.2000 „Managementul schimbării – schimbarea managementului”
  Reşiţa, 27-29.09.2001 „Managementul eficient şi dezvoltarea instituţională”
  Reşiţa, Didactica Mai 2002 „Climatul şcolar – personalizarea şcolii”
  Băile Herculane, 23-25.09.2004 „Managementul formării de programe şi proiecte locale şi regionale”
  Băile Herculane, 6-8.10.2005 „Noul cadru legislativ privind asigurarea calităţii în educaţie – Descentralizarea învăţământului preuniversitar”
  Râul Alb – Reşiţa, 01-03.11.2006 “Calitatea managementului şcolar şi educaţional”.
  REVISTA “ŞCOALA CARAŞ SEVERINEANĂ” a devenit în timp spaţiu de prezentare a problemelor educaţiei şi învăţământului din perspectiva standardelor europene. Casa Corpului Didactic Caraş-Severin prin reprezentanţii săi si-a creat astfel o imagine corespunzătoare funcţiilor acesteia în teritoriu, cuprinse în Regulamentul de organizare şi funcţionare şi în Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar. Pentru popularizarea experienţelor bune în domeniul didacticii moderne şi al muncii educative s-a reluat editarea revistei“Şcoala caras-severineană”, în serie nouă, începând cu anul 1999, să obţinem din anul 2002 codul ISSN 1583-5529 din partea Bibliotecii Naţionale a României.
  Sunt realizări demne de a fi cuprinse în prezenta Monografie, monografie realizată de Domnul Prof. dr. Nicolae MAGIAR, specialist în realizarea unor astfel de documente, pentru realizarea cărora a depus o muncă de Sisif, și pentru care, cu toții îi mulțumim și îl felicităm.
  Prof. Tudor DEACONU, fost Director al acestei instituții în perioada 1998 – 2015

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *